יישום

יישום רחב

כְּרִיָה

כְּרִיָה

כרייה, שבירת פעם שניה;

מֵטַלוּרגִיָה

מֵטַלוּרגִיָה

סיגים ברורים, הריסת תנור וקרן;

כְּבִישׁ

כְּבִישׁ

תיקון, שבירה, עבודות יסוד;

מסילת רכבת

מסילת רכבת

מנהור, הריסת גשר;

אחרים-

בְּנִיָה

הריסת בניין ובטון מזוין;

תיקון אוניות

תיקון ספינה

ניקוי צדפה וחלודה מהגוף;

בְּנִיָה

אחרים

שבירת בוץ קפוא.

הצג אפליקציה

יישום-1
יישום-6
יישום-2
יישום-4
יישום-3
יישום-5
TRB1750F-הידראולי-מפסק-טקס מסירה
TRB2100-הידראולי-מפסק-טקס מסירה
TRB2000-מפסק-הידראולי-טקס מסירה-(3)
יישום-7
TRB1400-הידרולי-מפסק-אתר בנייה
יישום-8